Camera quan sát

KHOA HOC

LỚP NỤ HỒNG

Lớp lá là lớp bao gồm những bé từ 5 – 6 tuổi. Tại đây các bé được học gia tiếp và cách ứng sử tốt nhất. Các bé bắt đầu học bảng chữ cái.

Xem thêm

LỚP CHỒI XANH

Lớp lá là lớp bao gồm những bé từ 4 – 5 tuổi. Tại đây các bé được học gia tiếp và cách ứng sử tốt nhất. Các bé tham gia các hoạt động.

Xem thêm

LỚP MẦM NON

Lớp lá là lớp bao gồm những bé từ 3 – 4 tuổi. Tại đây các bé được học gia tiếp và cách ứng sử. Cho các bé quan sát và đoán các đồ vật.

Xem thêm

LỚP HOA HỒNG

Lớp lá là lớp bao gồm những bé từ 18 – 36 tháng tuổi. Giúp các bé tiếp xúc với mọi người. Tạo cho bé tính cách hòa đồng.

Xem thêm

Trường Mần non Nobel TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0778.522.522

Trường Mần non Nobel Yên Định

Điện thoại: 0904.950.123

Trường Mần non Nobel Thọ Xuân

Điện thoại: 035.6969.345

Trường Mần non Nobel Như Thanh

Điện thoại: 0971.280.123

Trường Mần non Nobel Hoằng Hóa

Điện thoại: 033.496.2345